Privatumo politika

Interneto svetainės www.fanuarena.lt privatumo politika

Bendra informacija

 Evora International Limited (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios www.fanuarena.lt interneto svetainės (toliau – „Svetainė“) valdytojas. Šia privatumo politika mes nustatome ir paaiškiname, kaip mes renkame ir toliau tvarkome Svetainės lankytojų asmens duomenis. 

Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o jose nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.

Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų valdomas interneto svetaines ir (ar) socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR bei kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Šioje svetainėje mes renkame ir saugome tik tą informaciją, kuri yra būtina svetainės funkcijoms įgyvendinti. Kontaktiniai duomenys, surinkti iš www.fanuarena.lt svetainės lankytojų, apima asmens vardą ir asmeninį el.paštą.

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Informacija renkama automatiškai naudojant Slapukus (slapukų politika pateikiama žemiau).

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Informacija yra renkama ir saugoma siekiant pritaikyti mūsų siūlomas svetainės paslaugas bei įrankius.

Kiek laiko saugome surinktą informaciją?

Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais, todėl asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmeninės informacijos saugumas svetainėje yra labai svarbus, todėl taikome atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, atskleidimo, pakeitimo ir neteisėto naudojimo bet kokiu kitu informacijos apdorojimo būdu. kurią renkame paslaugų teikimo tikslais. Svetainėje taikome apsaugą nuo netinkamo lankytojų asmens duomenų naudojimo ir neteisėtos prieigos prie jų. Duomenų perdavimą užtikriname naudodami „Secure Sockets Layer“ (SSL).

Slapukų (angl. „cookies“) politika

Lankydamiesi mūsų svetainėje jūs sutinkate su mūsų slapukų naudojimu pagal šią privatumo politiką. 

Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Juos naršyklė išsaugo lankytojo kompiuteryje ar kitame išmaniajame įrenginyje kiekvieną kartą, kai žmogus apsilanko svetainėje. 

Slapukai padeda mums:

  • atpažinti Jus ir Jūsų įrenginį, kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, pavyzdžiui, identifikuojant Jūsų IP adresą – tam naudojami funkciniai “Google Analytics” slapukai 
  • išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį – tam naudojami analitiniai bei reklaminiai/tikslinės rinkodaros “Google Analytics”slapukai
  • užtikrinti sklandų Svetainės veikimą – tam naudojami būtinieji techniniai “Google Analytics” slapukai 
  • stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių – tam naudojami analitiniai bei reklaminiai/tikslinės rinkodaros “Google Analytics”slapukai

Primename, kad kiekvienas svetainės www.fanuarena.lt lankytojas visada turi galimybę išjungti slapukus savo kompiuterio ar išmaniojo telefono naršyklės nustatymuose.

Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į išorines svetaines, pvz., mūsų reklamuojamų prekių ir (ar) paslaugų teikėjų interneto svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras privatumo politikas (taisykles) už kurias mes negalime prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo asmens duomenų pateikimą.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus el.paštu [email protected]

Baigiamosios nuostatos

Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal mūsų poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų vertinimu, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Svetainėje ar kitu panašiu būdu. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujintose Privatumo taisyklėse.

Tęsdami naršymą Svetainėje, Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 07.12.2021.